Gilde Aanbod

Geïnteresseerd in één van de cursussen? Meld u dan direct aan via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. U kunt natuurlijk ook langskomen of even bellen.
> Wegens Corona zijn we (voorlopig) gesloten t/m 1 september <

Genealogie

In een kleine groep wordt u door onze docente geholpen bij het onderzoek naar uw voorouders.

We gebruiken het gratis programma Aldfaer.

Deze cursus is bedoeld voor beginners en mensen die nog geen ervaring met dit soort onderzoek hebben.

Een cursus bestaat uit 4 lessen.

Conversatie Duits

Er wordt met elkaar over diverse onderwerpen gesproken. Bijvoorbeeld over een artikel in de krant of over zijn/haar vakantie. Tevens kan er geoefend worden via een diskette / CD rom in het luisteren naar hetgeen er gesproken/gezongen wordt. Er wordt ook aandacht besteed aan de bijbehorende grammatica. Als basiskennis wordt in principe mavo / havo niveau aangehouden. Indien dit niet aanwezig is wordt getracht een groep van beginners te vormen. Het betreft een workshop van 10 lessen van 2 uren. Indien gewenst kan de groep na de eerste 10 lessen de workshop vervolgen.

Conversatie Engels

Conversatie in vreemde talen vindt plaats onder leiding van een aanbieder/ster in groepsverband van 5 – 7 personen.

Er wordt met elkaar over diverse onderwerpen gesproken. Bijvoorbeeld over een artikel in de krant of over zijn/haar vakantie. Tevens kan er geoefend worden via een diskette / CD rom in het luisteren naar hetgeen er gesproken/gezongen wordt. Er wordt ook aandacht besteed aan de bijbehorende grammatica. Als basiskennis wordt in principe mavo / havo niveau aangehouden. Indien dit niet aanwezig is wordt getracht een groep van beginners te vormen. Het betreft een workshop van 10 lessen van 2 uren. Indien gewenst kan de groep na de eerste 10 lessen de workshop vervolgen.

Mocht u zich na het lezen van het bovenstaande aangetrokken voelen om zo’n workshop als aanbieder/ster te begeleiden : wij zoeken voor Engels nog een aanbieder/ster.

Computer en Tablet

Gilde Winterswijk is Leercentrum van Seniorweb. Wij voldoen aan de normen die door Seniorweb worden gesteld aan computercursussen voor senioren.

Klik hier voor een aanmeldingsformulier computercursussen.

Cursus Windows 10 voor senioren, algemeen

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog geen of heel weinig ervaring met de computer hebben.

Bij de cursus hoort het boek “Windows 10 voor senioren deel 1”.

Dit boek is nodig om thuis te kunnen oefenen.

Het is verkrijgbaar in de boekhandel of bij het Gilde.

De cursus bestaat uit 2 x 6 dagdelen.

Workshop computer voor gevorderden

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al een redelijke ervaring met de computer hebben, maar die hun kennis en vaardigheden verder willen uitbreiden.

Omdat er zeer veel verschillende onderwerpen denkbaar zijn, is het niet mogelijk, noch zinvol, om een vast programma op te stellen.

Daarom gaan wij samen met de deelnemers inventariseren welke vragen er leven.

We stellen met U een lijst op van alle onderwerpen waarin U bent geïnteresseerd.

Die worden dan in de bijeenkomsten behandeld.

Cursus tablet: iPad (Apple) of Android

De cursus voor iPad bestaat uit 5 dagdelen.

Bij deze cursus hoort het boek iPad voor Senioren van Visual Steps.

De cursus Tablet bestaat uit 5 dagdelen.

Bij deze cursus hoort het boek “Samsung Galaxy Tab voor Senioren” van Visual Steps.

Workshop Tablet voor gevorderden

Deze workshop duurt 3 dagdelen

Cursus Word

Dit is een cursus voor tekstverwerking met Word. U leert een aantal begrippen over en vaardigheden in het bewerken van teksten.

De cursus wordt niet gegeven aan de hand van een boek.

De cursus is bedoeld voor mensen die een behoorlijke ervaring met de computer hebben.

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Word 2007.

De cursus bestaat uit zes lessen.

Cursus Excel

Dit is een cursus voor het maken en bewerken van rekenbladen met Excel.

U leert een aantal begrippen over en vaardigheden in het omgaan met rekenbladen.

De cursus wordt niet gegeven aan de hand van een boek.

De cursus is bedoeld voor mensen die een behoorlijke ervaring met de computer hebben.

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Excel 2007

De cursus bestaat uit zes lessen.

Cursus Digitale Fotobewerking basis

Deze cursus bedoeld voor mensen die al een redelijke ervaring met de computer hebben en die willen leren wat ze met de computer aan digitale beelden kunnen doen.

Bezit van een digitale camera is niet vereist, maar wordt wel dringend aanbevolen. U hebt in ieder geval een aantal digitale opnamen nodig.

Over digitale fotografie en over het beheren en het verwerken van de beelden op de computer valt heel wat te zeggen.

In de eerste bijeenkomst hebben we het over het overbrengen van de foto’s naar de computer en over fotobewerkingssoftware.

In de volgende bijeenkomst worden de afstelling van de monitor en bewerkingen : roteren, afsnijden, helderheid / contrast en niveaus behandeld.

Daarna komen correctie van rode ogen, kleurbalans, vervormingen en retouche aan de orde.

De vierde bijeenkomst gaat over pixels en afmetingen voor vertoning op een beeldscherm, voor E-mail en voor afdrukken.

Op de vijfde en laatste bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het histogram.

Verder worden hardware en software besproken en de kwaliteit van de opname.

De cursus bestaat dus uit vijf lessen.

Het Gilde kan geen cursus voor een specifiek programma (zoals Adobe Photoshop of Paint Shop Pro) aanbieden. Dat is veel te kostbaar. Voor deze workshop gebruiken wij het gratis programma Photofiltre.

Cursus Digitale Fotografie en fotobewerking voor gevorderden

Deze cursus is bedoeld voor mensen die een redelijke ervaring met de computer hebben, die de basis- fotobewerkingen aardig beheersen en die meer willen weten over de mogelijkheden van fotobewerking en digitale fotografie.

Presentatie van foto’s kan ook aan de orde komen.

Er zijn geen vaste onderwerpen. We behandelen de dingen waar de deelnemers belangstelling voor hebben. Dat kunnen praktische of theoretische zaken zijn. We beschikken niet over een fotostudio, dus aktief fotograferen is om praktische redenen meestal niet mogelijk.

Uw foto apparatuur kan uiteraard wel worden bekeken, om te zien wat de mogelijkheden van de instellingen zijn. Dat zijn er in dit digitale tijdperk meer dan ooit.

We vragen er wel begrip voor dat onze docenten niet alle apparatuur in detail kunnen kennen.

Ook kunnen we niet alle vragen over betaalde software beantwoorden, omdat we die bij Gilde niet hebben.

De cursus bestaat uit vijf lessen.